Amiért minket

választottak!

Partnereink, szolgáltatásaink

A Magyar Szakértői Társaságot 2002-ben alapította Dr. Matukovics Gábor. A Társaság célja, hogy integrálja a gazdasági életet ismerő, eltérő tudású és nagy tapasztalatú szakembereket. A tartalmi integráció lényege a közösen megalkotott szakmai normák egységes képviselete, munkavégzések során partnerség kialakítása, igény szerint közös arculat biztosítása. A Magyar Szakértői Társaság által nyújtott szolgáltatáscsomag így különböző területek szakértői munkáinak eredményeit konvertálja egy komplex szolgáltatáscsoporttá. 


Hitvallásunk

Minőség - Megbízhatóság - Problémamegoldás - EredményközpontúságJelentősebb szolgáltatásaink

Auditálás, könyvvizsgálói státusz biztosítása

Folyamatos könyvvizsgálói feladatok ellátása. Számviteli, gazdasági környezetvizsgálat, ügyvitelszervezési háttér értékelése. Könyvviteli rendszer-minősítés. Mérleg- és eredménykimutatások készítése, hitelesítése. A gazdasági beszámolóról szakértői vélemény adása. Adóelszámolások felülvizsgálata, minősítése. Céghitelesítés, eredményauditálás. A vállalkozás pénzügyi, vagyoni, nyereségpozícióinak értékelése. Igazoló záradékok megadása a tulajdonosok, a közvélemény, a pénzügyi hatóságok felé. Támogató felügyelet a törvényesség biztosítására. A tulajdonosi érdekek, a törvényességi előírások betartásának elősegítése. Munkánk a Magyar Szakértői Társaság® által kialakított és folyamatosan karbantartott munkamódszertanon és együttműködési renden alapul, amely kedvező ráfordítási viszonyok mellett biztosítja a jogszabályi, tulajdonosi, menedzsmenttel kapcsolatos érdekeknek való megfelelést. Az alkalmazott módszertan a Magyar Könyvvizsgáló Kamara által kiadott módszertani füzetek anyagait integrálja, és egységesített szerkezetben, ügyfélbarát módon adaptálja a mindennapos gyakorlatban. A módszertant a Kamara beminősítette és ajánlásával látta el.

Vagyonértékelés, üzletértékelés

A vagyonértékelési munka szervezése, vezetése. Szakértőkkel készített műszaki értékelés auditálása. Nettó eszközállomány értékelése és vagyonmérlegének elkészítése, hitelesítése. Üzletértékelés, prognózis tőkeértékének meghatározása. Számítások készítése, véleményalkotás a „market fair value” (valós piaci érték) értékre. Cégbemutató kiadvány összeállítása, befektetési tanulmány elkészítése. A cég egyes részlegeinek, az elképzelt új tulajdonosi koncepciónak megfelelő részértékek meghatározása. Apportlista elkészítése, hitelesítése. Átalakulási vagyonmérleg auditálása, hitelesítése. Tőkerészek értékesítésének könyvvizsgálata.

Befektetési tanácsadás

Befektetési koncepció elkészítése. Stratégiai tárgyalásokon közreműködés, potenciális befektetőkkel való tenderek bonyolítása. Kibocsátási tájékoztató készítése. Tanácsadás, érdemi támogatás új cégek szervezésében, felvásárlásokban és eladásokban, átalakulásokban. Pénzügyi vizsgálat, átvilágítás felvásárlások előkészítésében, végrehajtásában, eredményeik értékelésében. Cégalapítás, átalakulás könyvvizsgálói felügyelete, szakértése. Kockázatelemzés, veszteség– problémafeltárás és megoldás. Zárómérlegek, átalakulási- és felszámolást megelőző állapotú mérlegek, nyitómérlegek készítése, hitelesítése. Cégbeindítás, új cégek gazdasági megszervezése. Közreműködés csődeljárásban, felszámolásban.

Könyvelés, könyvvezetési felügyelet, adótanácsadás

Könyvvezetés, adóbevallások, beszámolók, számviteli politika elkészítése. Kapcsolattartás a hatóságokkal. Számviteli és belső elszámolórendszerek kialakítása, folyamatos működtetése. Információs és dokumentációs rendek naprakész állapotban tartása, szabályosságának biztosítása. Analitikagyűjtők, főkönyvi- és folyószámlakönyvelés felügyelete. Adóelszámolás, adó- és hitelkapcsolatok felülvizsgálata. Zárlati, leltározási munkák végzése, értékelése. Tájékoztatási és tanácsadási kapcsolatrendszer működtetése, gazdálkodási támogató felügyelet érvényesítése. Képviselet adóeljárásban. Adóátvilágítás.

 

Általános üzletvitel, vezetési tanácsadás

Auditáláshoz, könyvvezetéshez kapcsolódó betanítások végzése. Számítógépes gazdasági programok bevezetése, adaptálása, bérlete. Tanácsadás és gazdasági szakértés jogok-kötelezettségek vállalásában, érvényesítésében. Válságmenedzselés, hatékonyságfokozó eljárások alkalmazása. Ügyeleti rendszerben, 24 órán belüli kapcsolatfelvétel megbízóink, a velünk kapcsolatot tartók gazdasági- könyvvizsgálati- adótanácsadási kérdéseinek megválaszolásában, problémái feloldásában.

Nemzetközi számvitel

IFRS (IAS), US-GAAP szerinti beszámolók felülvizsgálata hitelesítése. Anya-leány ellenőrzési funkcióinak magyarországi végrehajtása, segítő közreműködés. Kapcsolattartás a belső ellenőrzéssel és egyéb ellenőrző szervekkel Közös munkaszervezés az összehangolt és egységes adatszolgáltatás érdekében. Nemzetközi könyvvizsgálati audit-riportok áttekintése, ha kell kapcsolódó anyagok hitelesítése.

Szakmai oktatás

Sajátos részterületeken (kiemelten: sajátos számviteli esetek, készletelszámolások, elő- és utókalkuláció, IFRS (IAS) alkalmazás, US-GAAP) konzultációk, oktatás biztosítása. Elkészített oktatási anyagok, rendszeres szakmai összefoglalók folyamatos rendelkezésre bocsátása. Pénzügyi és számviteli szervezetfejlesztő tréningek biztosítása.

Belső ellenőrzés

A belső ellenőrzési rendszer kiépítése, szabályzatok elkészítése, ad-hoc belső ellenőrzések megtervezése, végrehajtása, állandó belső ellenőri tevékenység ellátása.

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Pályázatírási tanácsadás

Pályázati lehetőségek áttekintése, pályázatírás, közreműködés a szerződéskötésben, a projekt megvalósításával kapcsolatos konzultáció, projekt-monitoring, elszámolások, kimutatások készítésében való közreműködés, tanácsadás a projekt teljes ideje alatt.

Rendszerszervezés

Dokumentum- és munkafolyamat-kezelés, automatizált ügyviteli megoldások (iktatás, archiválás, szerződés nyilvántartás, jóváhagyás, reklamációkezelés).

Jogi szolgáltatás

Munkajogi tanácsadás – munkaszerződések elkészítése, munkaügyi jogviták kezelése, tanácsadás. Polgári jogi szolgáltatások – szerződések készítése és véleményezése, kártérítési ügyek intézése, tulajdonjogi kérdések, öröklési jogi és családjogi problémák kezelése. Társasági jog – cégalapítás, szindikátusi szerződések elkészítése, belső szabályzatok létrehozása, cégek működéséhez szükséges jogi háttér biztosítása. Értékpapírjog – értékpapírok keletkeztetése, átruházása, elszámolása, jogi viták rendezése. Ingatlanjog – adásvételi, opciós és egyéb szerződések készítése, ellenjegyzése, jogi tanácsadás projektfinanszírozásban. Polgári eljárási jog – jogi képviselet peres és nem peres eljárásokban. Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Rendszergazdai tevékenység, hálózatépítés

Rendszergazdai feladatok ellátása, üzemeltetés, karbantartás, archiválás, számítógépes rendszerek fejlesztésével, bővítésével kapcsolatos tanácsadás, oktatás, honlap készítés.
Munkavégzésünk szakértőink személyes elkötelezettségén, szoros együttműködésén alapul, eredményesen ötvözve a különböző szakismeretek, tapasztalatok eredményét.